Ranko MARINKOVIĆ

GLORIJA

GLORIJA

 


 

 

Ta priča smještena u jednu otočku, dakle relativno izoliranu župu, priča je o pokušaju mladog svećenika da u krizno poratno vrijeme lažnim čudom učvrsti poljuljanu vjeru. Stoga časnu sestru Magdalenu, a bivšu cirkusku umjetnicu Gloriju, stavlja na oltar u crkvi umjesto Bogorodičina kipa. Ali očekivano “čudo” prometnut će se u neuspjeh, odnos don Jere i Glorije u ljubav čija nemogućnost i okrutnost vraća Gloriju nazad u cirkus gdje i pogiba, osudivši svojim skokom u smrt svaki dogmatizam i totalitarizam.

 

Danas pak, “Glorija” oslobođena bilo kakvih ideoloških predznaka, ali uvjerena u nemoć svake ideologije, prepoznaje i ovo vrijeme, vrijeme koje mi tako rado zovemo našim, kao vlastito – dokazujući svoju nedvojbenu suvremenu pripadnost – upravo postavljanjem pravih, ključnih pitanja našega doba. A to je prije svega pitanje identiteta i sposobnosti da se (ne)izborimo za nj, zatim pitanje da li je u ovome danas koje je ostalo zakinuto za bilo koju vrst Utopije ljubav uopće moguća (kako ona romantična kakva se rada između Glorije i don Jere, tako i ona u obitelji koja također ne odolijeva: ona Glorije i njenog oca), te pitanje manipulacije nemoćnim pojedincem od strane zatvorenih moćnih sustava.

 

Ovaj dramski mirakl u šest slika, kako ga je sam autor podnaslovio, upravo je sjajan teatarski izazov redateljskoj poetici Damira Zlatara Freya. Frey snažnim slikama, tu dramu otvorene strukture prostora izmješta likovno i značenjski u teatarsko mjesto zaigranosti i zapitanosti, gdje se ponajprije poseže za ludističkim elementima “Glorije”, otvarajući pri tom i vrata budućih vremena.

 

Željka UDOVIČIĆ PLEŠTINA dramaturginja

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE 
Gradsko kazalište Pula

 

BIBLIOTEKA INK, sv. 16

 

Ranko MARINKOVIĆ
GLORIJA
Mirakl u šest slika

 

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografje
Saša MILJEVIĆ

 

Naslovnica
Emil FLATZ

 

Grafčko oblikovanje i tisak
MPS, Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj / Printed in Croatia

 

Istarsko narodno kazalište © Ranko Marinković, 2013.

 

ISBN 978-953-7788-07-0

 

CIP zapis dostupan je u računalnom
katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli.

 

Pula, ožujak 2013.