Lokacija i kontakt

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE Gradsko kazalište Pula

Adresa: Laginjina 5, 52100 Pula
Telefon: (052) 222 380, 212 677
Fax: (052) 214 303
MB:0957453
OIB 84820955901

Ravnateljica

Gordana Jeromela Kaić

e-mailink@ink.hr

Umjetnički voditelj

Matija Ferlin

e-mail: matijaferlin@ink.hr

Poslovni tajnik / Projektni asistent

Nina Lovrečić

tel. 00385 52 222-380
mob. 00385 98 313-419
fax. 00385 52 214-303
e-mailtajnica@ink.hr

Voditelj marketinga i odnosa s javnošću

Marin Leo Janković

tel. 00385 52 210-486
fax. 00385 52 214-303
e-mail: marinleo@ink.hr

Samostalni referent za marketing, prodaju na blagajni i programe razvoja publike

Melisa Kamenčić

tel. 00385 52 212-677
fax. 00385 52 214-303
e-mail: prodaja@ink.hr

Stručni suradnik za financije, imovinu i nabavu

Sanja Glavaš

tel. 00385 52 214-426
mob. 0038599 399-5392
e-mail: sanjaglavas@ink.hr

Voditelj održavanja, zaštite i sigurnosti

Aleksandar Terzić

mob. 0038598 313 341
e-mail: sasa.terzic@ink.hr

Web administrator / Suradnik za multimediju i grafički dizajn

Staša Igrutinović

tel. 00385 52 555-571
mob.
0038598 291 988
e-mail: stalejob@gmail.com

Koordinator scenske tehnike - Organizator - inspicijent

Manuel Kaučić

tel. 00385 52 217-652
fax. 00385 52 214-303
e-mail: manuel@ink.hr

Voditelj pozornice

Goran Šaponja

tel. 00385 52 210-608
mob. 0038598 313-297
fax. 00385 52 214-303
e-mail: tehnika@ink.hr

Voditelj rasvjete

Dario Družeta

tel. 00385 52 210-608
mob. 0038598 313-243
fax. 00385 52 214-303
e-mail: druzeta@ink.hr

Voditelj tona

Miodrag Flego

tel. 00385 52 210-608
mob. 0038599 218-5833
fax. 00385 52 214-303
e-mail: miodrag.flego@ink.hr

Voditeljica fundusa, garderobijerka, rekviziterka

Desanka Janković

tel. 00385 52 217-652
mob. 0038599 218-5832
fax. 00385 52 214-303
e-mail: desa@ink.hr

Majstor rasvjete

Elvis Butković

tel. 00385 52 210-608
mob. 0038599 474-3674
fax. 00385 52 214-303
e-mail: elvis.butkovic@gmail.com

Glumac

Luka Mihovilović

tel. 00385 52 218 890
fax. 00385 52 214-426
mob. 0038597 644 -0064
e-mail: luka.mihovilovic@ink.hr

Plesna pedagoginja / koreografkinja

Andrea Gotovina

tel. 00385 52 218 890
fax. 00385 52 214-426
e-mail: andrea.gotovina@gmail.com

Dramska pedagoginja

Marijana Peršić

tel. 00385 52 218 890
fax. 00385 52 214-426
mob. 0038591 302-0540
e-mail: mare@ink.hr

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE

Gradsko kazalište Pula