Kazališno vijeće

PROMJENA SASTAVA KAZALIŠNOG VIJEĆA, PREDSTAVNIKA OSNIVAČA,

U TRAJANJU MANDATA  OD 16. 11. 2021.

 

SANDRA BURIĆ, PREDSTAVNICA OSNIVAČA,  PREDSJEDNICA VIJEĆA

ELVIS ORBANIĆ, PREDSTAVNIK OSNIVAČA, ČLAN

ROBERT RAPONJA, PREDSTAVNIK OSNIVAČA, ČLAN

CLARA CHIARA CERIN, PREDSTAVNICA SVIH ZAPOSLENIKA, ČLANICA

ANDREA GOTOVINA, PREDSTAVNICA KAZALIŠNIH UMJETNIKA, ZAMJENICA PREDSJEDNICE

 

 

KAZALIŠNO VIJEĆE

MANDATNO RAZDOBLJE 2.8.2018.-2.8.2022.

 

ELDA KRAJCAR PERCAN,  PREDSTAVNICA OSNIVAČA, PREDSJEDNICA VIJEĆA

MIODRAG ČERINA, PREDSTAVNIK OSNIVAČA, ZAMJENIK PREDSJEDNICE

ŠIME VIDULIN, PREDSTAVNIK OSNIVAČA, ČLAN

CLARA CHIARA CERIN, PREDSTAVNICA SVIH ZAPOSLENIKA, ČLANICA

ANDREA GOTOVINA, PREDSTAVNICA KAZALIŠNIH UMJETNIKA, ČLANICA