Kazališni sat

Upoznavanje sa zgradom INK, o samom nastanku zgrade, njenom sadržaju, tehničkim karakteristikama i programima za djecu i mlade.