Marketing

LOGOTIP

 

Paket logotipa za preuzimanje (5,5 MB)

 

 

 

KORIŠTENJE DVORANA

 

Korištenje prostora u 8-satnom radnom vremenu: dvoranu, garderobe, grijanje/hlađenje, scensku tehniku (3 osobe), inspicijenta, vatrogasca, hostese, čišćenje.

 

DVORANA CISCUTTI

MALA SCENA

MALA KONFERENCIJSKA DVORANA

GALERIJA VINCENT IZ KASTVA

Programi komercijalnog karaktera

3.800 €

1.900 €

350 €

300 €

/ za izložbene aktivnosti / tjedno

Umjetnički nekomercijalni programi (cijena ulaznica jednaka ili niža redovnim cijenama INK)

1.900 €

1.000 €

Umjetnički programi neprofitnih udruga

1.500 €

800 €

Umjetnički programi od interesa za Osnivača

800 €

500 €

 

 

NAJAM OPREME

 

Cijene najma opreme iskazane su po 1 komadu na dan.

 

 • Praktikabl – 13 €
 • Postament /kubus/ – 13 €
 • Scenski zastor /10,5v x 3,8š m – 30€
 • Horizont 12x8m – 70 €
 • Stolica drvena – 5 €
 • Projekcijsko platno /8x6m/ – 100 €
 • Laserski projektor 7000 al – 400 €
 • Baletni pod crno/bijeli po m2 – 2 €
 • Instrument – Gong – 50 €
 • Scenografski element predstave koja nije na repertoaru – 20 €
 • Kostim iz predstave koja nije na repertoaru (u cijenu nije uračunato kemijsko čišćenje kostima) – 20 €

 

Ovisno o namjeni, dužini korištenja najma i prostoru u kojem se koristiti (zatvoreni-otvoreni), cijena najma može varirati do 30%.

 

INK je oslobođeno PDV-a, temeljem članka 39 Zakona o PDV-u.