Kategorije popusta

Popusti na redovne cijene za večernje izvedbe u pretprodaji

 

  • 20% za grupne posjete (više od 10 ulaznica) za tvrtke i ustanove
  • 30% za umirovljenike, invalide, roditelje članova Dramskog i plesnog studija INK, članove: Sindikata novinara HR, Sindikata Istre i Kvarnera, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata, Sindikata hrvatskih učitelja, Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, djelatnike Istarskih domova zdravlja.
  • 50% za organizirane posjete učenika u večernjim terminima (više od 10 ulaznica) i individualni posjet učenika i studenata.
  • 50% za grupne posjete (više od 10 ulaznica) za članove SUH-a, Matice umirovljenika Istarske županije, udruge, domove i sl.

 

 

Popust na cijene koncerata za djecu u slobodnoj prodaji

 

  • 50% za svako dijete u pratnji roditelja, uz najmanje jednu ulaznicu kupljenu po punoj cijeni.

 

 

 

U svrhu ostvarivanja popusta, učenici, studenti, umirovljenici, invalidi, članovi pojedinih strukovnih organizacija ili sindikata, djelatnici-zaposlenici pojedinih udruga, ustanova, trgovačkih društava i dr., dužni su predočiti odgovarajući valjani dokument izdan u RH (potvrdu o školovanju, indeks, rješenje o mirovini ili odrezak od mirovine, člansku iskaznicu sindikalne organizacije, iskaznicu ili rješenje o invalidnosti, osobnu iskaznicu, iskaznicu Dramskog i plesnog studija INK…

 


Popusti se ne odobravaju za premijere, posebna scenska događanja, programe humanitarne naravi i mjesta u ložama mezanina i kata.