Marija CRNOBORI

ŽIVOTIĆ

ŽIVOTIĆ

 

 


 

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

MARIJA CRNOBORI

 

ŽIVOTIĆ
Eseji, kazališni i ini

 

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Izabrala i priredila
Jelena LUŽINA

 

Recezenti
akad. Josip BRATULIĆ
dr. Darko GAŠPAROVIĆ

 

Izvršni urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije
Arhiva Marije Crnobori

 

Korektura
Miodrag KALČIĆ

 

Grafičko oblikovanje
Mauricio FERLIN

 

Tisak
GRAFOMARK, Zagreb

 

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli

 

UDK 821.163.42-94

 

CRNOBORI, Marija
Životić: Eseji kazališni i ini / Marija
Crnobori; izabrala i priredila Jelena
Lužina. – Pula Istarsko narodno kazalište,
Gradsko kazalište Pula, 2011.

 

ISBN 978.953-7788-00-1

 

Lužina, Jelena