Lana ŠARIĆ

NEBODER

NEBODER

 


 

 

LANA ŠARIĆ prvi doticaj s kazalištem ostvaruje u dramskim skupi­nama Učilišta ZKM-a u Zagrebu, te odlučuje postati spisateljicom. Profesionalni spisateljski put započinje 2001. godine upisom na Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, odsjek dramaturgije. Još kao studentica piše drame i scenarije. Diplomirala je 2007. godine. U kazalištu su joj dosad postavljene drame Meso (2005., &TD Zagreb), koju i sama režira, te Ifigenija (2007., Mala scena, Zagreb). Za HNK Varaždin 2007. piše dramatizaciju romana Bijeli klaun Damira Miloša, a za &TD Zagreb 2008. dramatizaciju Idiota F. M. Dostojevskog. S dječjom Kazališnom radionicom Malik iz Rijeke surađivala je kao autor dramatizacija triju predstava, a ove 2009. godine uprizoren joj je tekst Neobično dijete. Već niz godina surađuje s Dramskim programom Hrvatskog radija koji je dosad objavio gotovo sve njene drame. S dramama Dupin, rak i lastavica te Mesom 2004. i 2005. sudjelovala je na forumima dramskih pisaca “Interplay” (Grčka) i “World Interplay” (Australija). Za dramu Dupin, rak i lastavica 2005. godine dobiva Rektorovu nagradu, za scenarij dugometražnog filma Afterparty 2007. stipendiju Scenarističkog programa Branko Bauer za razvoj scenarija, a iste godine i treću Nagradu Marin Držić Ministarstva kulture Republike Hrvatske za dramski tekst Neboder. Trenutno režira dokumentarni film Klasa optimist.

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

BIBLIOTEKA INK, sv. 7

 

Lana ŠARIĆ

 

NEBODER

 

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije
Mauricio FERLIN

 

Grafičko oblikovanje
Mauricio FERLIN

 

Tisak
MPS, Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

 

Naklada: 500 primjeraka

 

Istarsko narodno kazalište © Lana Šarić, 2009.

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli
UDK          821.163.42-2

 

ŠARIĆ, Lana
Neboder: praizvedba / Lana
Šarić; – redatelj Edvin Liverić;
fotografije Mauricio Ferlin -.
– Pula: Istarsko narodno kazalište,
Gradsko kazalište Pula, 2009. –
(Biblioteka INK; sv.7)

 

ISBN          978-953-95986-6-0

 

ISBN 978-953-95986-6-0