Ana TONKOVIĆ DOLENČIĆ

TABLICA DIJELJENJA

TABLICA DIJELJENJA

 


 

 

Ono što govorimo djeci ovom
predstavom, to djeca već znaju.
Trudimo se da ne zaborave ono
znanje s kojim se rađaju. Djeca
djecu prepoznaju.
Najteže je prepoznati dijete u
samome sebi. To je ono što mi
“odrasli” moramo naučiti.
Moramo jedni druge služiti.
Moramo jedni druge slušati.
Moramo dijeliti. Jedino tako ćemo
imati… Mnogi će nas razuvjeravati,
ponižavati, obeshrabrivati i govoriti
nam: ako želimo biti “odrasli”
moramo imati, posjedovati,
kupovati, prodavati…
NE MORAMO!!!

 

Ivan Leo LEMO, redatelj

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

BIBLIOTEKA INK, sv. 5

 

Ana TONKOVIĆ DOLENČIĆ
TABLICA DIJELJENJA
božični igrokaz

 

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije
Alfio KLARIĆ

 

Grafičko oblikovanje
Alfio KLARIĆ

 

Tisak
MPS, Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

 

Naklada: 200 primjeraka

 

Istarsko narodno kazalište © Ana Tonkovič Dolenčić, 2008.

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli

 

UDK 821.163.42-2

 

TONKOVIĆ Dolenčić, Ana

 

Tablica dijeljenja : božični igrokaz :
praizvedba / Ana Tonkovič Dolenčić ;
-redatelj Ivan Leo Lemo ; autorica glazbe
Tamara Obrovac; fotografije Afio KIarić-.
– Pula : Istarsko narodno kazalište,
Gradsko kazalište Pula, 2008. –
(Biblioteka INK; sv. 5)

 

ISBN 978-953-95986-4-6

 

ISBN 978-953-95986-4-6