Dario FO Franca RAME Jacopo FO

POTPLAĆENI! NEPLAĆAMO!

 


 

 

“Jednom davno, vlast je svoju nesnošljivost prema ljudima
od teatra izrazila tako što ih je istjerala iz grada. Danas
se glumci i družine susreću s teškoćama u pronalaženju
kazališnih scena i publike, sve zbog krize. (…) U vrijeme
protureformacije, kardinal Carlo Borromeo, koji je
djelovao na sjeveru Italije, posvetio se plodnoj djelatnosti
iskupljenja ‘milanske djece’, provodeći jasnu distinkciju
između umjetnosti, najveće snage duhovnog odgoja,
te kazališta, utjelovljenja taštine i profanosti. U pismu
upućenom svojim suradnicima, koje navodim po sjećanju,
izražava se po prilici ovako: ‘U nastojanju da iskorijenimo
korov, Mi smo se, poslavši na lomaču djela bestidnoga
sadržaja, pobrinuli da ih iskorijenimo iz sjećanja ljudi te
da, zajedno s njima, prognamo i one koji su ta djela širili
putem tiska. Ali, očigledno, dok smo mi spavali, đavao
je još jednom pokazao svoju lukavost. Jer, koliko dublje
u dušu prodire ono što oči vide od onoga što se može
pročitati u takvim knjigama! Koliko teže riječ izgovorena
glasom i popraćena odgovarajućim pokretom pozljeđuje
duše mladića i djevojaka nego što to čini mrtva riječ
tiskana u knjizi! Stoga iz naših gradova valja maknuti
kazalištarce kao što se čini s nepoželjnim dušama.’
Zato je jedino rješenje za krizu nadati se da će se protiv
nas i protiv mladih koji žele naučiti kazališno umijeće
organizirati velika hajka: nova dijaspora glumaca koja
će svakako, iz nametnutih okolnosti, izvući nezamislive
prednosti za novo kazalište.”
Poruka Darija Foa povodom
Svjetskog dana kazališta, 27. ožujka 2013.

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

BIBLIOTEKA INK, sv. 32
Dario Fo
POTPLAĆENI! NEPLAĆAMO!

 

Naslov izvornika

Dario Fo
SOTO PAGA! NON SI PAGA!
Giulio Einaudi editore, Torino 2008.

 

Preveli na istarsku čakavicu        Valter ROŠA i Aleksandar BANČIĆ

Adaptacija, prolog i intermezzo Patrik LAZIĆ

 

Nakladnik

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije
Manuel ANGELINI

 

Naslovnica i plakat
Oleg MOROVIĆ

 

Grafičko oblikovanje i tisak MPS, Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj / Printed in Croatia
Istarsko narodno kazalište © Dario Fo, 2021.

 

ISBN 978-953-7788-24-7

 

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu
Sveučilišne knjižnice u Puli.

Pula, lipanj 2021.