Milan RAKOVAC

'RIVA I DRUXI

'RIVA I DRUXI


 

‘RIVA I DRUXI, kao dramaturški križanac istoimena dramoleta i romana Milana Rakovca, priča je o lavini nesreća koje su po svršetku Drugoga svjetskog rata prekrile Istarski poluotok, o trostrukom egzodusu koji bi mnogi danas najradije zaboravili: onom autohtonih Talijana izgnanih iz vlastitih domova koji su bili primorani nastaviti život izvan granica tadašnje Jugoslavije kao esuli, onom “slavenskih barbara” kojima je ispod nogu bila izmaknuta sigurnost njihova seoskog ognjišta i koji su, u žrvnju tobožnjega komunističkog napretka, morali pod svaku cijenu pristati na urbanizaciju, te onom trećem, tihom, gotovo neprimjetnom egzilu preostalih Talijana koji su bili prisiljeni odreći se svoje kulture i asimilirati novu, sad većinsku. U kolažnom, nelinearnom i multimedijalnom obliku ‘RIVA I DRUXI dotiču upravo ta osjetljiva mjesta prošlosti i pitanja naše povijesti, posvećujući se poratnim godinama u kojima se stvaraju obrisi ove kompleksne sadašnjice, ove stvarnosti koju s mukom pokušavamo razumjeti, zaokuplja se vremenom u kojemu se prelamao i uobličavao identitet kako pojedinca, tako i cijeloga grada – Pule, pa čak i cijele jedne regije – Istre. Slijedeći ton Rakovčeva romana, naša je predstava u isto vrijeme i vrlo intiman poetski čin u nježnoj, gotovo proustovskoj maniri, ali i nemilosrdna, dokumentarna i kritička freska minule epohe u kojoj su povijesno-politička previranja i dirigirani ili slučajni srazovi kultura rađali spomenute demografske i duševne egzoduse. Kroz polifonu, višejezičnu i multikulturalnu formu gradimo novi, osebujni kazališni jezik, stvaramo pomalo hibridni, atipični izričaj kakav i priliči naporu da razumijemo duboku izmještenost naših protagonista i želji da damo pravo građanstva tragičnoj potrazi za izgubljenim pripadanjem.

Lary ZAPPIA, redatelj

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

BIBLIOTEKA INK, sv. 2

 

Milan RAKOVAC
‘RIVA I  DRUXI
(STIŽU DRUGOVI)
ili, caco su nassa dizza

 

LA NOSTRA STORIA AMARA

 

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Prema istoimenom romanu i drami
Milana Rakovca dramaturški preradio
Lary ZAPPIA

 

Urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije
Arhiv Etnografskog muzeja Istre

 

Grafičko oblikovanje
Maurico FERLIN

 

Tisak
MPS, Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

 

Naklada: 500 primjeraka

 

Istarsko narodno kazalište © Milan Rakovac, 2008.

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli

 

UDK                821.111-2

 

RAKOVAC, Milan
‘Riva i druxi: (stižu drugovi):-ili,
caco su nassa dizza- : la nostra storia amara:
praizvedba / Milan Rakovac ;-dramaturški
preradio Lary Zappia-. – Pula : Istarsko
narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula,
2008. – (Biblioteka INK; sv. 2)

 

ISBN 978-953-95986-1-5

 

ISBN 978-953-95986-1-5