Martin CRIMP

OKRUTNO I NJEŽNO

Okrutno i nježno

 


 

 

Otisnuti dramski tekst Martina Crimpa Okrutno i nježno, zajedno s popratnim informacijama, ogledima, prikazima i prilozima, prvi je svezak novopokrenute Biblioteke INK, knjižnice Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula koja ima zadaću približiti i pobliže upoznati gledatelje, svekolike kazališne djelatnike i sve zainteresirane za takvu vrst štiva s našom sadašnjom i budućom dramskom produkcijom. Objavljivanjem dramskih tekstova koje postavlja na scenu i producira Istarsko narodno kazalište, što je uvriježena praksa u kazališnom svijetu a počela se ustaljivati i u nas, želimo trajnije bilježiti i zabilježiti ostvarena uprizorenja, istarske kazališne proizvode koji se, u što smo se nebrojeno puta uvjerili, znadu tako olako otrgnuti sjećanju dok ih nemilice proždire ubrzana kulturna povijest, bez arhiva, bez ozbiljnijega traga u pisanoj, točnije tiskanoj formi. Ne zaboravimo, INK stoluje u kazališnom zdanju (Politeama Ciscutti) svečano otvorenom 24. rujna 1881. s uistinu nedostatnom dokumentacijom od repertoara, kazališnih sezona, gostovanja, do vlastite produkcije. Naša godišnja produkcija nije obilna (zbog čega ne gubimo nadu da će ipak iz godine u godinu, iz sezone u sezonu, postupno rasti) ni estradna, ali je vjerujemo probrana pa vrijedi prirediti ovakvu proširenu, opsežniju publikaciju s cjelokupnim dramskim tekstom, kako za sadašnji scenski trenutak tako i za kulturno i kazališno naslijeđe. Ukratko, pred vama je Biblioteka INK kako bi kazališni događaj i doživljaj bio cjelovitiji i potpuniji.

 

Gordana Jeromela Kaić

ravnateljica INK-a

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

BIBLIOTEKA INK, sv. 1

 

Martin CRIMP
OKRUTNO I NJEŽNO
prema Sofoklovoj tragediji Trahinjanke

 

Naslov izvornika:
Martin Crimp: CRUEL and TENDER

 

Nakladnik:
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika:
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

S engleskoga prevela:
Jadranka BARGH

 

Urednik:
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije:
Matija FERLIN

 

Grafičko oblikovanje:
Mauricio FERLIN

 

Tisak:
MPS, Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

 

Naklada: 500 primjeraka

 

Istarsko narodno kazalište © Martin Crimp, 2007.

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli

 

UDK               821.111-2=163.42

 

CRIMP, Martin
Okrutno i nježno: prema Sofoklovoj
tragediji Trahinjanke / Martin Crimp;
< s engleskog prevela Jadranka Bargh;
fotografije Matija Ferlin>. – Pula: Istarsko
narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula,
2007. – (Biblioteka INK; sv.1)

 

Prijevod djela: Cruel and tender. – Bilješke.
ISBN 978-953-95986-0-8

 

ISBN 978-953-95986-0-8