Dramski i plesni studio INK

PRAVI IZBOR?

AUTORSKI TIM

REŽIJA:
Marijana PERŠIĆ

SURADNIK:
Luka MIHOVILOVIĆ

IZVODE

Noel SMAILBAŠIĆ

Maria BURIĆ

Lara ABRAMOVIĆ

Matea KONTOŠIĆ

Tin BUIĆ

Tea STUPAR/Marina BAŠIĆ

Iris PERŠIĆ

 

KURINGA:
Marijana PERŠIĆ
Maria BURIĆ

O PREDSTAVI:

PRAVI IZBOR?  je forum-predstava nastala 2016. godine kao rezultat radioničkog rada ondašnjih polaznika srednjoškolaca, u suradnji s dramskim pedagozima INK-a i stručnom suradnicom iz Sigurne kuće Istra. Od tad je forum-predstava imala puno izvedbi, i namijenjena je učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole, te prvim i drugim razredima srednjih škola, kao i svima koji rade s djecom i mladima u edukaciji, roditeljima, obiteljima.

Interaktivna predstava koja govori o nasilju u adolescentnim vezama. Kroz priču upoznajemo likove koji se međusobno isprepliću u složenim međuljudskim odnosima. Ovo je priča o grupi mladih ljudi, u čijem je fokusu dvoje mladih, Aurori i Lukasu, koji se susreću i zaljubljuju. Ispočetka skladan odnos pretvara se u neravnopravan odnos dvoje mladih bića. Aurora će se morati suočiti s velikim problemom za koji, možda, nije bila spremna.

 

IZVEDBA (2022. godine)

IZVOĐAČI:
Barbara Božac, Marko Kozlica, Tea Stupar, Noel Smailbašić, Natali Milovan, Sanja Ibrišagić, Matea Kontošić, Maria Burić

Kuringa: Marijana Peršić

Tehnička podrška: Aleksandar Bančić

 

IZVEDBA (2016. godine)

IZVOĐAČI:
Fran Vozila / Saša Stepanović, Karla Medakov, Gaia Radić, Gaia Komšo, Svenia Antić, Alisa Bedžeti, Eric Skoko

Kuringa: Marijana Peršić

Tehnička podrška: Aleksandar Bančić

KAZALIŠTE POTLAČENOG - FORUM KAZALIŠTE

Forum-kazalište je jedna od tehnika Kazališta potlačenih, a cilj rada je edukacija i poticanje na aktivao sudjelovanje u rješavanju društvenih problema.

 

Forum-predstavu izvodimo u studenom povodom: obilježavanja događaja Noć kazališta, obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U ožujku izvedbama obilježavamo godišnjicu rođenja Augusta Boala, kazališnog umjetnika, pedagoga.

Datum Boalovog rođendana ujedno je i obilježavanje Međunarodnog dana kazališta potlačenih.

 

 

(U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Dramski i Plesni studio INK 25. studenog 2022. Gostovao je u Pazinu. Na velikoj sceni Spomen doma izveli su koreografiju “Priručnik za djevojke” te predstavu forum-kazališta “Pravi izbor?” u  tri termina za učenike osnovnih i srednjih škola u Pazinu.)

Edukativna brošura:

PRAVI IZBOR? PDF

Broj izvedbi predstave

IZVEDBE:
25. studeni 2022.  u 11 sati Pazin, Spomen dom

25. studeni 2022. u 12:30 sati Pazin, Spomen dom

25. studeni 2022. u 19 sati Pazin, Spomen dom

14. ožujka 2023. u 10 sati INK
14. ožujka 2023. u 12 sati INK
15. ožujka 2023. u 10 sati INK
15. ožujka 2023. u 12 sati INK
3. travnja 2023. u 10 sati INK
3. travnja 2023. u 12 sati INK
5. travnja 2023. u 10 sati INK
5. travnja 2023. u 12 sati INK
5. travnja 2023. u 18 sati INK
19. travnja 2023. u 12 sati Medicinska škola, Pula
24. studenoga 2023. u 9:30 INK/5.kat

24. studenoga 2023. u 11 sati INK/5.kat
25. studenoga 2023. u 18 sati INK – NOĆ KAZALIŠTA / Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

28. studenoga 2023. u 9:30 INK/5.kat
28. studenoga 2023. u 11:30 INK/5.kat
28. studenoga 2023. u 18:30 INK/5.kat
29. siječnja 2024. u 11:30 INK/5.kat
14. ožujka 2024. u 9:30 INK – Mala scena
14. ožujka 2024. u 11:30 INK – Mala scena
15. ožujka 2024. u 9:30 INK – Mala scena
15. ožujka 2024. u 11:30 INK – Mala scena
16. ožujka 2024. u 18:00 INK – Mala scena