Mentori Aleksandar Bančić i Ana Rumak

NAŠA ANTIGONA

AUTORSKI TIM

Mentori Aleksandar Bančić i Ana Rumak

IGRAJU

Lucija Brkić, Nora Čulić Matošić, Nikola Dubroja, Jana Fočak, Anastasia Garić, Sanela Hasanbegović, Lara Martinčević, Matija Milošev, Michelle Salome Kursar, Leonarda Sep

Naša Antigona osuvremenjena je Sofoklova tragedija.
Likovi su smješteni u budućnost, u ratom pogođenu zemlju.
Glavna junakinja An(Tea) buntovna je učenica ženskoga internata pod stegom stroge ravnateljice.
Na koje se sve načine An(Tea) odlučuje boriti protiv ravnateljičinih pravila, sebe same i prijatelja, pogledajte u predstavi 7. grupe Dramskog studija INK.

 

Tekst Lucija Brkić

Broj izvedbi predstave

Praizvedba: 

21. studenoga 2015. u 12 sati INK

 

Reprize:

23. studenoga 2015. u 12 sati INK
24. studenoga 2015. u 12 sati INK
25. studenoga 2015. u 12 sati INK
3. ožujka 2016. u 12 sati INK
4. ožujka 2016. u 12 sati INK
4. ožujka 2016. u 20 sati INK