Članovi Dramskog studija INK uz voditeljicu Marijanu Peršić imali su priliku gostovati u Lisabonu od 4. do 14. srpnja 2016. u okviru značajnog projekta “You(th) Create to Praxis” sufinanciran fondom EU, Erasmus +, a na poziv organizacije iz Portugala GTO LX – Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa.

 

Tijekom deset dana mladi iz Španjolske, Francuske, Portugala i Hrvatske imali su prilike zajedno raditi u radionicama koje su svoje kazališno istraživanje usmjerile promišljanju društvenih anomalija kao što su homofobija, diskriminacija, rasizam, seksizam.

 

Postojanje ovakvih kulturnih razmijeni među mladima otvara horizonte, hrabri ih i obogaćuje, budi njihovu kreativnost, društvenu angažiranost i osjećaj moći i vlastite vrijednosti.