Jelena LUŽINA

KAZALIŠTE KAO AKCIJA

KAZALIŠTE KAO AKCIJA

 


 

 

RIJEČ  UNAPRIJED

 

Prije šezdeset godina, točnije 22. siječnja 1949. godine, u pulskoj kazališnoj zgra­di (sagrađenoj zaslugom pulskoga građevinskog poduzetnika i dobrotvora Pietra Ciscuttija) izvedena je PRVA PREDSTAVA prvoga i, još uvijek, jedinoga stalnog profesionalnog ansambla koji je u njoj sustavno djelovao. Bio je to ansambl Istar­skog narodnog kazališta koji je funkcionirao (povremeno, čak, i kao kazališni ansambl cijele Istre) sve do travnja 1971., kada je politika, naime tadašnja Skup­ština općine Pula donijela odluku o njegovu ukidanju.

 

Tijekom 22 godine postojanja, djelujući neprekidno na svojoj matičnoj sceni, ali i gostujući po svim istarskim gradovima, gradićima i najmanjim mjestima, ansambl INK prikazao je ukupno 213 premijernih naslova, repriziranih (približ­no) 2.050 puta. Čitanjem novina iz toga više od dva desetljeća duga razdoblja, razmjerno je lako dekodirati odnos matičnoga grada Pule i njegova kazališta, koji se, u nekim svojim aspektima, može očitavati i kao kompleksni odnos vlasti, politike i ideologije s jedne, te kulture i umjetnosti, s druge strane. Grad i vlast gotovo da nikad nisu bili posve zadovoljni svojim kazalištem. Čini se kako taj neodređeni osjećaj nezadovoljstva “kazališnom situacijom” nije izgubio na aktu­alnosti čak ni nakon ukidanja INK, već se, naprotiv, još usložio.

 

I nakon obnove pulske kazališne zgrade, koja je okončana koncem osamdese­tih (trajala je od 1981. do 1989.) prošloga stoljeća, pitanje efikasnog funkcioni­ranja pulske/istarske kazališne institucije ostalo je otvoreno. Tijekom posljednjih godina, unutar kojih recentna institucija INK istražuje i iskušava neke nove (ili, barem, drukčije) modele organiziranja KAZALIŠNOG ŽIVOTA u gradu (ma što ova kvalifikacija zapravo značila), možda i u cijeloj Istri, ovo isto pitanje kao da se reaktualizira “samo-od-sebe”.

 

Međutim, posve je jasno kako – nakon svih dosadašnjih iskustava — proces njegove reaktualizacije ovoga puta uistinu mora biti pokrenut na bitno drugačiji način.

 

Ravnateljica INK Gordana Jeromela Kaić i njezini suradnici procijenili su kako bi upravo predstojeća šezdeseta obljetnica osnivanja pulskoga kazališnog ansambla mogla biti iskorištena kao dobar; funkcionalan povod za početak novog kruga razgovora o takozvanom PULSKOM KAZALIŠNOM PITANJU. Naime, takvi bi razgovori – budu li precizno tematizirani, dobro osmišljeni i efikasno provedeni, ali i (najvažnije!) vođeni u relativno širokom krugu kompetentnih sudionika – mogli pridonijeti programskom i strategijskom osmišljavanju djelo­vanja ne samo Pulskog kazališta, već i svih regionalnih kazališta u Hrvatskoj, koja se uobičajeno nazivaju MALIMA.

 

Rasprava, kojoj je radni naslov KAZALIŠTE KAO AKCIJA smišljena je kako bi potaknula razgovore o nekoliko važnih kazališnih i metakazališnih tema koje se zasigurno ne tiču samo Pulskog kazališta, već svih malih i regionalnih kazališta u Hrvatskoj. A tiču se, dijelom, čak i onih većih i najvećih.

 

Rasprava je, namjerice, održana upravo na dan prve predstave Istarskog na­rodnog kazališta: 22. siječnja 2009. godine. Očito, na njoj su se uspjeli okupiti i za žustre razgovore motivirati sudionici koji nisu samo kazalištarci (menadže­ri, dramaturzi, glumci i redatelji, teatrolozi…), no i eminentni profesionalci iz različitih kazalištu komplementarnih oblasti: kulturolozi, književnici, sociolozi, pedagozi, politolozi, ekonomisti…

 

Sukladno očekivanom profilu sudionika, rasprava KAZALIŠTE KAO AKCI­JA bila je tematizirana oko nekih aktualnih kazališnih toposa:

 

–     INK kao središte takozvanoga PULSKOG I ISTARSKOG KAZALIŠNOG PITANJA (kakvo kazalište INK treba biti: gradsko, regionalno, malo, repertoarno, popularno, elitno, kombinirano, profitabilno…),

 

–     STATUS “MALOG” KAZALIŠTA U KULTURNOJ MEMORIJI GRA­DA (relacije: grad-kazalište, regija-kazalište, publika-kazalište, glumac-kazalište…),

 

–     KONCEPCIJA KAZALIŠNE REGIONALIZACIJE kao jedna od strategema kulturne politike u Republici Hrvatskoj,

 

–     ORGANIZACIJSKI I ESTETSKI MODEL “MALOG”, REGIONAL­NOG KAZALIŠTA: problemi njegova funkcioniranja, menadžmenta, afirmiranja, financiranja…

 

O njezinu odvijanju, kojega ocjenjujem iznimno uspješnim, svjedoči i ovaj Zbornik. U njemu se objavljuje cjelokupan materijal: izlaganja sudionika i auto­rizirani transkript njihove intenzivne, sadržajne i zanimljive rasprave.

 

Valja se nadati kako bi ovo imala biti tek prva u nizu sličnih publikacija.

 

U Puli, 24. ožujka 2009.

 

Jelena LUŽINA
moderatorica Skupa i urednica Zbornika

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE Gradsko kazalište Pula

 

Zbornici INK, sv. 1

 

KAZALIŠTE KAO AKCIJA
ZBORNIK RADOVA SA SKUPA U POVODU 60. OBLJETNICE PRVE PREDSTAVE PROFESIONALNOG ANSAMBLA ISTARSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA

 

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Sastavila i uredila
Jelena LUŽINA

 

Izvršni urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije
Neven LAZAREVIĆ, Morena SINČIĆ , Arhiva INK

 

Prijevod sažetka
Max BLAŽEVIĆ

 

Lektura i korektura
Miodrag KALČIĆ

 

Grafičko oblikovanje
Alfio KLARIĆ, Gregor KLARIĆ

 

Tisak
ANGOLO Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

 

Istarsko narodno kazalište © Kazalište kao akcija, 2009.

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli

 

UDK 792(497.5 Pula)(091)

 

                KAZALIŠTE kao akcija : zbornik radova
Sa skupa u povodu 60. Obljetnice prve predstave
profesionalnog ansambla Istarskog narodnog
kazališta, Pula, 22. Siječnja 2009. / sastavila i
uredila Jelena Lužina ; – fotografije Neven
Lazarević … et al.-. – Pula : Istarsko narodno
kazalište – Gradsko kazalište Pula, 2009. –
(Zbornici INK ; sv. 1)

 

Bibliografske bilješke uz tekst. – Sunto ;
Summary.

 

ISBN 978-953-95986-7-7

 

ISBN 978-953-95986-7-7