SAMO NAJBOLJE

Karlo Ivančić

Karlo Ivančić jedan je od najnagrađivanijih hrvatskih pijanista mlađe generacije. Magistrirao je 2012.
godine na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u klasi Dalibora Cikojevića, koncertom u Velikoj
dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda. 2013. godine upisao je poslijediplomski specijalistički studij klavira
u klasi prof. Dalibaltayana. Akademske godine 2011/2012. bio je student u klasi Balazsa Szokolaya u
Weimaru na Hochschule fur Musik “Franz Liszt”
Laureat je preko 10 međunarodnih natjecanja. Među nagradama su:
Apsolutni pobjednik – Grand Prix na međunarodnom pijanističkom natjecanju Chopin Hartford, SAD
2021.
Apsolutni pobjednik 1. nagrada Brancaleoni pijanističko natjecanje, Florida, SAD, 2020.,
1. nagrada Međunarodno pijanističko natjecanje Iscart, Lugano, Švicarska 2020,
1. nagrada Krystian Tkaczewski pijanističko natjecanje – Busko Zdroy, Poljska 2017,
2. nagrada pijanističko natjecanje San Dona di Piave – San Dona di Piave 2015. Italija,
2. nagrada Premio Antonio Bertolini, Brescia 2015 Italija,
2. nagrada Darko Lukić – Zagreb 2012
2. nagrada Pijanističko natjecanje za vrhunsku stipendiju Zaklade dr.ing. Dino Škrapić, Rovinj 2014.
3. nagrada pijanističko natjecanje Boris Papandopulo – Zagreb 2013
Laureat međunarodnog natjecanja Ferdo Livadić u Samoboru, Nagrada HDS-a i Nagrada grada
Samobora, 2014.
Osim solistički, nastupa u klavirskom duu sa pijanistom Stefanom Rakićem te sa mezzosopranisticom
Dinom Jularić Ivančić.
Gostovao je u emisijama Hrvatske televizije i radija gdje su emitirane snimke njegovih koncerata. Kao
solist nastupao je sa Zagrebačkom filharmonijom, te sa Simfonijskim puhačkim orkestrom OSRH pod
ravnanjem maestra Tomislava Fačinija. Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika te Hrvatskog
društva skladatelja. Suosnivač je i umjetnički ravnatelj festivala Pijanistički memorijal Ranko Filjak koji se
održava u Petrinji.

Karlo Ivančić jedan je od najnagrađivanijih hrvatskih pijanista mlađe generacije. Magistrirao je u
klasi Dalibora Cikojevića, godinu 2011/2012. proveo u Weimaru u klasi Balasza Szokolaya na
Hochschule fur Musik Franz Liszt, a 2021. specijalizirao u klasi Rubena Dalibaltayana koji mu je
mentor poosljednjih nekoliko godina. Laureat je preko 10 međunarodnih natjecanja. Ove
godine apsolutni je pobjednik – Grand Prix na međunarodnom pijanističkom natjecanju Chopin
Hartford, SAD 2021. Suosnivač je i umjetnički ravnatelj festivala Pijanistički memorijal Ranko
Filjak koji se održava u Petrinji.

PROGRAM:

D. Pejačević: Pjesma bez riječi op.10

F. Chopin: Nokturno op.9. br.1 u b-molu
Etida op.10 br.4 u cis-molu
Nokturno op.9 br.2 u Es-duru
Etida op.10 br.12 u c-molu
Balada br.1 u g-molu, op.23

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

M.P.Musorgski: Slike s izložbe

Promenada
Gnomus
Promenada
Stari dvorac
Promenada
Tuileries (Djeca se igraju)
Bydlo (Volovska zaprega)
Promenada
Ples pilića u ljuskama
Samuel Goldenberg i Schmuÿle
Promenada
Tržnica u Limogesu
Katakombe (S mrtvima na jeziku mrtvih)
Baba Jaga (Kuća na kokošjim nogama)
Velika kijevska vrata