Augusto BOAL

ESTETIKA POTLAČENIH

 

 


 

Posljednja knjiga jednog od najvažnijih kazališnih teoretičara i praktičara 20. stoljeća. Boal ovom knjigom predlaže stvaranje jedne nove estetike koja će omogućiti svim potlačenima da se oslobode okova nametnutih umjetničkih vrijednosti te ovladaju oruđem za stvaranje svoje kulture.

 

“Jednom sam rekao da biti čovjekom znači biti kazalištem. Trebam proširiti taj koncept: biti čovjekom znači biti umjetnikom.

 

Umjetnost i estetika su oruđe oslobađanja “

 

Augusto Boal

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Augusto BOAL

 

ESTETIKA POTLAČENIH

 

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Prijevod
Aleksandar BANČIĆ

 

Redaktura prijevoda
Dean TRDAK

 

Lektura
Samanta MILOTIĆ BANČIĆ

 

Grafičko oblikovanje
Zvjezdana VUKIĆ

 

Fotografije
Saša MILJEVIĆ

 

Tisak
GRAFOMARK d.o.o., Zagreb

 

ISBN 978-953-7788-14-8

 

Tiskano u Hrvatskoj / Printed in Croatia
Istarsko narodno kazališe © Augusto Boal, 2016.

 

www.ink.hr

 

Pula, lipanj 2016.