Daniel Načinović

DIVOJKE ZA ŽENIDBU

AUTORSKI TIM

Redatelj: Robert RAPONJA
Skladatelj: Marijan JELENIĆ
Kostimografkinja: Marinela JEROMELA
Scenografkinja: Breza ŽIŽOVIĆ

 

 

PERŠONE

Bepo – zrman 1, malo stariji mladić – Luka JURIĆIĆ
Jakometo – zrman 2, mladić u šesnoj dobi – Duško MODRINIĆ
Mira – tanka i visoka bjonda (piturani vlasi), Nerinina sestra – Maja KATIĆ
Nerina – jena lipo popunjena, morasta šinjorina; Mirina sestra – Lana GOJAK
Barba Zvane – oštar, otac od Mire i Nerine – Domenico TOFFETTI
Velečasni – DenisBRlŽlĆ
dva dometra (geometri) – Rade RADOLOVIĆ i Majkl MIKOLIĆ, Franjo TONČINIĆ i Vedran ŽIVOLIĆ
Policjot – Denis BRlŽlĆ
Noć – Antonio ČELAN i Filip KRIŽAN
Dan – Dina CVEK i Vedran ŽIVOLIĆ
Stare divojke / Štrige – Gordana JEROMELA KAIĆ i Milica STOJANOVIĆ
i drugi svit – Dina CVEK, Sena HAŠIMBEGOVIĆ, Ante STOJANOVIĆ
jedan – da prostile… Tovar

Divojke za ženidbu – Mira i Nerina – poslužuju u istoimenoj gostionici pod budnim okom njihova oca, gostioničara barba Zvaneta. Bepo i Jakometo, dva mladića u potrazi za srećom svoga života stižu na pravo mjesto… Tipična istarska ostari ja okvir je za komediju u kojoj se, uz vatromet replika i pjesmu, isprepliću naravi, puka mudrost, domišljatost i sudbina što često vodu navme na svoj mlin. Geometri koji u ime graditelja neke buduće ceste koriste ljudsku naivnost, stvorit će čitav košmar u igri spomenutih i drugih likova. Poetski potez fantastike nezaobilazan je u ovoj priči u čijoj je osnovi istarska čakavica. Uronjena u istrijanski pučki kolorit, kao što su njoki i ruži umočeni u domaći žgvacet a topla feta kruha u bukaletu s teranom, komedija “Divojke za ženidbu” je pohvala dijalektu na daskama pozornice i kamenu naših malih trgova.

Još jedan izazov “veseloj kumpaniji od teatra”!

Divojke za ženidbu – Mira i Nerina – delaju u oštariji ka se jušto tako i zove, kadi hi pod kontrolon drži njihov otac, oštar barba Zvane. Bebo i Jakometo su dva mladića ki išću svoju sriću a na tin putu su došli na pravo misto… Domaća, istrijanska oštarija kvadar je u kemu ćemo najti i ćakulu i kanat; tu se mišaju sakakovi karateri i sentimenti, pametne šentencije od starine, kako i sudbina ča vodu navme na svoj mlin. Đometri su došli kako da će oni žmiriti kuda će tobože pasati nika nova cesta… Ošempjivaju ljude pa se prid oštarijon učini grdi konfužijon u kega se zmišaju i druge peršone. Je i jedan parat od poetske fantazije u vin teatru kadi se govori čakavski. Cila štorija je poricana u domaćoj kužini, umočena kako fuži i njoki u domaći žgvacet a tepla feta kruha u bukaletu z teranon. “Divojke za ženidbu” su rišpet i fala domaćoj besidi, čakavici na daskah i na kamiku naše male pjace.

Još jena bravura za “veselu kumpaniju od Teatra”!

KOMEDUA U ČETIRIH KVADRI ZA FEŠTE I SAMNJE, ZMIŠLJENA ZA VESELU KUMPANIJU OD TEATRA

Broj izvedbi predstave

PREMIJERA

13. kolovoza 2004. PRAIZVEDBA, FOLI

 

REPRIZE

15. kolovoza 2004. DRAGUZETI
16. kolovoza 2004., KRNICA
08. rujna 2004., RAKALJ
17. rujna 2004., KRŠAN
18. rujna 2004. SVETI PETAR U ŠUMI
07. listopada 2004. u 09.00 i 11.00 sati

 

KAZALIŠNA PREMIJERA

08. listopada 2004. U 20.00 sati KAZALIŠNA PREMIJERA, SVEČANO OTVARANJE KAZALIŠNE SEZONE
25. studenoga 2004. u 10.00 i 12.30 sati
26. studenoga 2004. u 10.15, 12.30 i 20.00 sati