Petra Hrašćanec

SKUPA

AUTORSKI TIM

Koreografija: Petra Hrašćanec
Glazba: Alen i Nenad Sinkauz
Kostimi i scenografija: Zdravka Ivandija Kirigin
Oblikovanje svjetla: Marino Frankola
Fotograf: Ivica Ivčević, Neven Petrović

IGRAJU

Tesa Ljubić
Lara Frgačić
Ariana Prpić
Viktoria Bubalo
Ema Crnić
Una Štalcar Furač
Tea Maršanić (zamjena)

Projekt Skupa predstavlja šest mladih plesačica koje svojom tjelesnom praksom traže načine bivanja zajedno na sceni. Uzorak neke građe u dvodimenzionalnom okviru likovnog aspekta čita se s pomoću pojma oblika, dok u ovom radu uzorak plesne građe smještamo u funkciju. Ta funkcija ujedno je i tema – biti zajedno – te postaje način kretanja. Oblik i funcija skupa su. Prostor trebamo skupa. U sekundi smo skupa. SKUPA smo i kad smo SAMO.