30. prosinca 2023. –

 

 

NATJEČAJ ZA VODITELJA MARKETINGA I ODNOSA S JAVNOŠĆU (M/Ž)

 

Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto VODITELJ MARKETINGA I ODNOSA S JAVNOŠĆU (M/Ž)

 

UVJETI
 • Stručna sprema: univ.mag./mag.struke iz područja društvenih znanosti: ekonomija/mag.art. produkcije
 • Radno iskustvo: 3 godine

 

POSEBNI UVJETI
 • komunikacijske i prezentacijske vještine u govoru i pismu
 • organizacijske vještine i sklonost timskom radu
 • aktivno znanje dva strana jezika od kojih jedan talijanski, B razina
 • rad na računalu u programu Microsoft office
 • poznavanje CRM sustava, marketinga društvenih mreža i on line prodaje
 • probni rad

 

OSNOVNI POSLOVI I RADNI ZADACI
 • osmišljava i predlaže marketinške strategije, strategije i modele prodaje i povećanja broja publike, prati prodajne i marketinške aktivnosti na svim razinama: produkcije, pozicioniranja, određivanja cijena i promocije
 • osmišljava i izrađuje komunikacijski, marketinški i medija plan
 • predlaže i koordinira marketinške kampanje, unapređenje marketinških proizvoda i usluga Kazališta
 • predlaže marketinške modele za prijave na fondove EU
 • izrađuje financijsko-prodajno-promidžbeni plan za kazališnu sezonu i vodi brigu o utrošku odobrenih sredstava
 • sastavlja godišnji medijski plan i surađuje s predstavnicima elektroničkih i pisanih medija u svrhu kvalitativne i kvantitativne promocije Kazališta
 • priprema i organizira najave, intervjue, reportaže s pokusa, konferencije za medije i odgovoran je za pravovremeno obavještavanje javnosti o programima Kazališta
 • predlaže i sastavlja troškovnik propagandnog materijala za pojedine predstave i troškovnik za gostujuće predstave te u tu svrhu usko surađuje s vanjskim suradnicima: dizajnerima, tekstopiscima, fotografima, video-snimateljima, tiskarama i sl.
 • surađuje u uređivanju i pripremi kazališnih izdanja (tiskovnih, elektroničkih i multimedijalnih, promotivnih materijala i dr.)
 • predlaže i sastavlja modele sponzorsko-donatorskih ugovora i nadzire njihovo ostvarenje
 • komunicira s korisnicima društvenih mreža Kazališta

 

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI
 • prijavu na natječaj s motivacijskim pismom
 • životopis
 • presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
 • Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
 • Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, bit će pozvani na intervju. Naknadno, a prije izbora, može se od kandidata zatražiti uvid u izvornik priloženih dokumenata.

 

Natječaj je objavljen na službenoj stranici Kazališta, na društvenim mrežama kazališta, službenoj stranici Grada Pula – Pola i portalu MojPosao.

 

Prijave s dokumentacijom podnose se na mail adresu: tajnica@ink.hr do 10. siječnja 2024.

 

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

 

Službeni poziv pročitajte OVDJE.

 • 8. srpanj 2024.

  Poziv osnovnoškolcima i srednjoškolcima: Upišite se u Dramski i plesni studio INK!

  Pročitaj Više
 • 1. srpanj 2024.

  Jazzino — Jazz za dicu sutra na 64. Međunarodnom dječjem festivalu Šibenik

  Pročitaj Više