Kontakti

Ravnateljica

Gordana Jeromela Kaić

e-mailink@ink.hr

Glumac

Luka Mihovilović

e-mail: luka.mihovilovic@ink.hr

Poslovna tajnica

Nina Lovrečić

tel. 00385 52 222-380
mob. 00385 98 313-419
fax. 00385 52 214-303
e-mailtajnica@ink.hr

Voditeljica marketinga

Klara Cerin

tel. 00385 52 210-486
fax. 00385 52 214-303
e-mail: klara.cerin@ink.hr

Organizatorica prodaje

Sanja Glavaš/Melisa Kamenčić

tel. 00385 52 212-677
fax. 00385 52 214-303
e-mail: prodaja@ink.hr
Organizator - inspicijent

Manuel Kaučić

tel. 00385 52 217-652
fax. 00385 52 214-303
e-mail: manuel@ink.hr

Voditeljica krojačke radionice i fundusa, garderobijerka, rekviziterka

Desa Janković

tel. 00385 52 217-652
mob. 0038599 218-5832
fax. 00385 52 214-303
e-mail: desa@ink.hr

Voditelj pozornice

Goran Šaponja

tel. 00385 52 210-608
mob. 0038598 313-297
fax. 00385 52 214-303
e-mail: tehnika@ink.hr

Voditelj rasvjete

Dario Družeta

tel. 00385 52 210-608
mob. 0038598 313-243
fax. 00385 52 214-303
e-mail: druzeta@ink.hr

Voditelj tona

Miodrag Flego

tel. 00385 52 210-608
mob. 0038599 218-5833
fax. 00385 52 214-303
e-mail: miodrag.flego@ink.hr

Plesna pedagoginja

Andrea Gotovina

tel. 00385 52 218 890
fax. 00385 52 214-426
e-mail: andrea.gotovina@gmail.com

Dramska pedagoginja

Marijana Peršić

tel. 00385 52 218 890
fax. 00385 52 214-426
mob. 0038591 302-0540
e-mail: mare@ink.hr

Dramski pedagog

Aleksandar Bančić

tel. 00385 52 218 890
fax. 00385 52 214-426
mob: 0038599 213-6124
e-mail: bancic@ink.hr

Voditelj zaštite od požara i zaštite na radu, rukovatelj klime i grijanja

Aleksandar Terzić

mob. 0038598 313 341
e-mail: sasa.terzic@ink.hr

Računalni operater, rukovatelj klime i grijanja

Staša Igrutinović

mob. 0038598 291 988
e-mail: stalejob@gmail.com

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE

Gradsko kazalište Pula