Lokacija

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE Gradsko kazalište Pula

Adresa: Laginjina 5, 52100 Pula
Telefon: (052) 222 380, 212 677
Fax: (052) 214 303
MB:0957453
OIB 84820955901