Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

Okrutno i nježno

Otisnuti dramski tekst Martina Crimpa Okrutno i nježno, zajedno s popratnim informacijama, ogledima, prikazima i prilozima, prvi je svezak novopokrenute Biblioteke INK, knjižnice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula koja ima zadaću približiti i pobliže upoznati gledatelje, svekolike kazališne djelatnike i sve zainteresirane za takvu vrst štiva s našom sadašnjom i budućom dramskom produkcijom. Objavljivanjem dramskih tekstova koje postavlja na scenu i producira Istarsko narodno kazalište, što je uvriježena praksa u kazališnom svijetu a počela se ustaljivati i u nas, želimo trajnije bilježiti i zabilježiti ostvarena uprizorenja, istarske kazališne proizvode koji se, u što smo se nebrojeno puta uvjerili, znadu tako olako otrgnuti sjećanju dok ih nemilice proždire ubrzana kulturna povijest, bez arhiva, bez ozbiljnijega traga u pisanoj, točnije tiskanoj formi. Ne zaboravimo, INK stoluje u kazališnom zdanju (Politeama Ciscutti) svečano otvorenom 24. rujna 1881. s uistinu nedostatnom dokumentacijom od repertoara, kazališnih sezona, gostovanja, do vlastite produkcije. Naša godišnja produkcija nije obilna (zbog čega ne gubimo nadu da će ipak iz godine u godinu, iz sezone u sezonu, postupno rasti) ni estradna, ali je vjerujemo probrana pa vrijedi prirediti ovakvu proširenu, opsežniju publikaciju s cjelokupnim dramskim tekstom, kako za sadašnji scenski trenutak tako i za kulturno i kazališno naslijeđe. Ukratko, pred vama je Biblioteka INK kako bi kazališni događaj i doživljaj bio cjelovitiji i potpuniji.

 

Gordana Jeromela Kaić
ravnateljica INK-a

 

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula 

BIBLIOTEKA INK, sv. 1

Martin CRIMP
OKRUTNO I NJEŽNO
prema Sofoklovoj tragediji Trahinjanke

Naslov izvornika:
Martin Crimp: CRUEL and TENDER

Nakladnik:
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

Za nakladnika:
Gordana JEROMELA KAIĆ

S engleskoga prevela:
Jadranka BARGH

Urednik:
Miodrag KALČIĆ

Fotografije:
Matija FERLIN

Grafičko oblikovanje:
Mauricio FERLIN

Tisak:
MPS, Pula

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

Naklada: 500 primjeraka

Istarsko narodno kazalište © Martin Crimp, 2007. 

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli

UDK               821.111-2=163.42

CRIMP, Martin
     Okrutno i nježno: prema Sofoklovoj
tragediji Trahinjanke / Martin Crimp;
< s engleskog prevela Jadranka Bargh;
fotografije Matija Ferlin>. - Pula: Istarsko
narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula,
2007. - (Biblioteka INK; sv.1)

Prijevod djela: Cruel and tender. - Bilješke.
ISBN 978-953-95986-0-8

ISBN 978-953-95986-0-8