Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

MACHIAVELLIJEV VLADAR

Gary GRAVES

Većina znanstvenika smatra Machiavellijeva Vladara jednim od najutjecajnijih djela ikada napisanih u povijesti političkih znanosti. Iako napisana već oko 1513. godine, ta je mala knjiga ustvari tiskana tek pet godina nakon Machiavellijeve smrti, 1527. Tekst sadrži posvetu Lorenzu II. de’ Mediciju (unuku Lorenza Veličanstvenog), i jasno izražava Machiavellijevu namjeru da ga posveti i daruje mladom Lorenzu, novom vladaru Firence. Također je već iz same posvete sasvim jasno da je Machiavelli tom malom knjižicom htio dojmiti novoga vladara kako bi na taj način stupio u njegovu službu. Machiavelli je bio iskusni diplomat. Istaknuta ličnost talijanske renesanse. Kao izaslanik Firentinske Republike posjećivao je mnoge dvorove i palače najutjecajnijh uglednika svoga 
vremena. Mogao se tako osvjedočiti o prilikama i opasnim političkim igrama koje su ti moćnici vodili. Razmatrajući te situacije došao je do određenih zaključaka o prirodi tih političkih postupaka. Ti zaključci i razmišljanje o njima predočeni su upravo u njegovu djelu Vladar, knjizi koju je napisao dok je živio u prilično lošim prilikama. Iako je, kako saznajemo iz Macchiavellijevih pisma, on razmišljao 
o mogućnosti da osobno predstavi knjigu Lorenzu, nema povijesnih bilješki koje bi potvrdile da se takav susret stvarno dogodio. Mi ipak, u našem djelu, pokušavamo zamisliti kako bi to moglo izgledati.

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE 
Gradsko kazalište Pula

BIBLIOTEKA INK, sv. 31
Gary GRAVES
MACHIAVELLIJEV VLADAR

Naslov izvornika

Gary GRAVES
MACHIAVELLI'S THE PRINCE
© Central Works P.O. Box 9771 Berkeley CA
94709 510-558-1381; www.centralworks.org

Prevoditeljica

Ingrid DAMIANI EINWALTER

 
Nakladnik 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula


Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ


Urednik  
Miodrag KALČIĆ

Fotografije 
Manuel ANGELINI

Naslovnica i plakat
Oleg MOROVIĆ

Grafičko oblikovanje i tisakMPS, Pula

Tiskano u Hrvatskoj / Printed in Croatia
Istarsko narodno kazalište © Gary Graves, 2021.


ISBN 978-953-7788-23-0


CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu
Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 150702008.

Pula, travanj 2021.