Dramski studio

Osnovni ciljevi Dramskog studija

 

 • Stimulirati kod djece i mladih trajnu radoznalost i interes za dramsku umjetnost, a time i užitak koja iz toga proizlazi,
 • Omogućiti im aktivno sudjelovanje u kazališnom procesu,
 • Omogućiti polaznicima da budu upućeni u skup znanja, principa, vještina, tehnika i vokabulara vezanih za kazalište,
 • Izložiti polaznike raznim materijalima (literarnim i medijskim) kako bi uvidjeli veliki kulturni značaj koje kazalište ima, ali isto tako i spoznali kazalište kao dio većeg skupa znanja i vještina,
 • Omogućiti polaznicima da razviju skalu pozitivnih osobnih kvaliteta poput uljudnosti, ustrajnost, inicijativu, samopouzdanje, svjesnost samoga sebe i grupni senzibilitet,
 • Omogućiti polaznicima samostalan rad i rad u skupini na raznim zadacima kako bi razvili osnovne vještine poput pisanja, čitanja, govora, ali i ostale često zapostavljene vještine poput slušanja i tjelesnog izraza,
 • Upotrijebiti metode podučavanja i izvore koji omogućuju svim polaznicima (neovisno o spolu, nacionalnosti, sposobnosti učenja itd.) jednak pristup dramskoj umjetnosti kako bi iskusili uspjeh i zadovoljstvo u svom radu,
 • Vrednovati svakog pojedinca kako bismo stimulirali svakog polaznika da cijeni tuđi rad i uvidi njegovu vrijednost. Ovime se stimulira empatija koja služi polaznicima da problemu nacionalnosti, spola i mogućnosti pristupi s razumijevanjem i tolerancijom,
 • Osvijestiti kod polaznika povezanost kazališta (prošlog i sadašnjeg) s osobnim i lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zajednicama,
 • Dopustiti polaznicima da razviju osobno mišljenje koje će znati potkrijepiti razumnim argumentima, oslobođenima od predrasuda i netolerancije,
 • Njegovati i stimulirati trajni užitak, razumijevanje i poštivanje dramske književnosti iz raznih kultura i tradicija,
 • Stimulirati polaznike da kritički razmotre način na koji pisci i masovni mediji upotrebljavaju i zlorabljuju jezik i da razviju sposobnost da analiziraju, vrednuju i razlikuju razne uporabe jezika.