Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

Na Facebooku

Možete nas pronaći i na Facebooku. Kliknite OVDJE

You can find us on Facebook. Click HERE

PULSKI FORUM 2017

Dramaturgija forum-kazališta - PDF

radionica pod vodstvom Juliána Boala

 

Suviše često se susrećemo s forum-kazalištem koje ima tendenciju individualiziranja problema, a ne postavljanja problema na način da oni proizlaze iz samih društvenih struktura. Ta individualizacija vodi do najmanje dva problema. Prvo, sugerira da tlačenja proizlaze iz slobodne volje ili osobnih perspektiva zločinaca. Naravno, tlačenje ne funkcionira na taj način. Bijelac tijekom apartheida, primjerice, imao je koristi od rasizma bez obzira na to je li ta osoba svjesno imala rasistička osobna mišljenja ili ne. Drugo, individuliziranje problema postavlja na pojedinca veliki teret odgovornosti da se sam bori protiv tlačenja koja su u cjelini puno veća u odnosu na pojedince. Na primjer, isticati što bi jedna žena mogla učiniti u trenutku proživljavanja tlačenja od strane nasilnog partnera podupire opasnu ideju da je ona sama odgovorna kako za samo nasilje koje se vrši nad njom tako i na pronalaženje mogućnosti riješenja da sama to nasilje nad sobom i zaustavi.

Ova radionica, putem igara, vježbi i tehnika usredotočit će se na pronalaženje načina prikaza opresivnih sustava, a ne samo postavljanja na scenu ljudi s takozvanim ”lošim” ponašanjem. U ovoj radionici sudionici će steći iskustvo s nizom tehnika kazališta potlačenih, stvoriti originalne predstave forum-kazališta te raspravljati o ulozi figure džokera u kazalištu potlačenih.

 

Informacije o voditelju:

 

Julián Boal je bio član utemeljitelj različitih kolektiva u Francuskoj. Trenutno je član Škole narodnog kazališta u Brazilu, koja je namijenjena samo aktivistima socijalnih pokreta (MST, MTST, Levante Popular da Juventude i Rua - Juventude Anticapitalista). Održao je radionice i projekte u više od 20 zemalja. Pomogao je u realizaciji festivala kazališta potlačenih PULSKI FORUM te onih u Indiji s Janom Sanskriti, u Europi s Pa’tothomom i u Južnoj Americi s CTO-Riom. Julián je autor knjige “Slike narodnog kazališta” (“Imagens de um Teatro Popular”, Hucitec, 2000.), jedan od urednika “Kazališta potlačenih u akcijama” (Routledge, 2015.), a nedavno je stekao doktorat u Brazilu.

 

MJESTO ODRŽAVANJA:

 

Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula

 

VRIJEME ODRŽAVANJA:

 

21. i 22. rujna: 17.30 - 21.30

23. rujna: 10.00 - 14.00 i 15.00 - 18.00

 

JEZIK RADIONICE: engleski

 

KOTIZACIJA: 360 KN

 

Kotizacija se uplaćuje na račun :

 

Grad PULA-POLA

IBAN: HR9523600001835900006

MODEL: 64

POZIV NA BROJ: 7730-34889-652642

SWIFT: ZABAHR2X

 

POTVRDE O UPLATAMA I PRIJAVE ŠALJITE NAM NA: mkfm@ink.hr

 

Polaznici koji se prijave i uplate kotizaciju do 01. rujna 2017.g. ostvaruju popust od 50% na knjigu “Estetika potlačenih” Augusta Boala u izdanju Istarskog narodnog kazališta.

 

 

Dramaturgy of Forum Theatre

a workshop by Julián Boal

 

Far too many times we see Forum Theatre that individualizes problems that actually arise instead from the very structures of our societies. That individualization leads to at least two problems. First, it suggests that oppressions arise from the free will or personal perspectives of evildoers. But of course oppression does not work that way; a white man during apartheid, for example, benefited from racism regardless of whether or not that person held consciously racist personal opinions. Second, to individualize problems implies that it is the responsibility of single individuals to fight back against oppressions that are larger in scope than the individuals themselves. For example, to stress what a specific woman can do at the very moment she is under the threat of being beaten up by her husband reinforces the dangerous idea that she is personally responsible for that violence–or for stopping it herself. This workshop–through games, exercises, and techniques–will focus on finding ways to portray oppressive systems rather than just staging people with so-called “bad” behavior. In this workshop, participants will gain experience with a variety of Theatre of the Oppressed techniques, create original Forum Theatre scenes, and discuss the role of the joker figure in Theatre of the Oppressed.

 

About the workshop host:

 

Julián Boal was a founding member of different collectives in France. He is now part of the “Escola de Teatro Popular” in Brazil, open only for activists of social movements (MST, MTST, Levante Popular da Juventude and Rua - Juventude Anticapitalista). He has realized workshops and projects in more than 20 countries. Apart from helping in the realization of the PULA FORUM he helped in the realization of other Theatre of the Oppressed festivals in India with Jana Sanskriti, in Europe with Pa’tothom, and in South America with CTO- Rio. Julián is the author of “Images of a Popular Theatre” (“Imagens de um Teatro Popular”, Hucitec, 2000), co-editor of “Theatre of the Oppressed in Actions” (Routledge, 2015), and recently completed a PhD in Brazil.

 

PLACE:

 

Istrian National Theatre - Pula, Croatia

 

TIME:

 

21st and 22nd September : 17.30 - 21.30

 

23rd September : 10.00 - 14.00 and 15.00 - 18.00

 

LANGUAGE: english

FEE: 49 EUR

 

The fee can be payed to this bank account:

 

Grad PULA-POLA

IBAN: HR9523600001835900006

SWIFT: ZABAHR2X

 

SEND US THE PAYMENT CONFIRMATION AND APPLICATIONS TO: mkfm@ink.hr

 

Participants who apply and pay the fee until the 1 st of September 2017 will receive a 50% discount on the Croatian edition of the book “Aesthetics of the Oppressed” by Augusto Boal, published by the Istrian National Theatre.